Телемедицина: майбутнє охорони здоров'я вже тут

Телемедицина - інноваційна галузь медицини, що пропонує можливість надання медичних послуг за допомогою технологій дистанційного зв'язку. Це не просто технологічний тренд, а й потужний інструмент підвищення доступності, ефективності та якості медичної допомоги.

 

Телемедицина - це сукупність методів і технологій, які дозволяють лікарям проводити діагностику, консультації та лікування за допомогою інформаційно-комунікаційних технологій. Вона об'єднує відеоконсультації, мобільні додатки для моніторингу здоров'я, прилади для дистанційної діагностики та інші технології. 

 

Ця галузь не є новим явищем. Її коріння сягає в минуле, але справжній злет припав на останні десятиліття. Перші експерименти з дистанційними медичними консультаціями проводилися ще в 1920-х роках. Однак з розвитком інформаційних технологій телемедицина стала широко доступною і популярною. Сьогодні в США понад 80% лікарів використовують телемедицину. В Європі ринок телемедицини оцінюється в кілька мільярдів євро, а в Азії цей сектор стрімко зростає, особливо в країнах з величезним населенням, таких як Індія та Китай.

 

Переваги телемедицини для пацієнтів:

Доступність: телемедицина дозволяє отримати консультацію фахівця без необхідності відвідувати лікарню.

Ефективність: скорочення часу очікування на прийом, швидке отримання результатів і реагування на зміни в стані здоров'я.

Економія часу та коштів: уникнення поїздок до лікаря, особливо для пацієнтів, які проживають у віддалених районах.

 

Тенденції розвитку телемедицини: 

Інтеграція зі штучним інтелектом (ШІ): алгоритми машинного навчання та ШІ відіграють важливу роль в аналізі даних, діагностиці та прийнятті рішень.

Розробка мобільних додатків: пацієнти можуть стежити за своїм здоров'ям, фіксувати симптоми та отримувати консультації безпосередньо через мобільні пристрої.

Віртуальна та доповнена реальність: застосування VR та AR для навчання медичного персоналу та симуляції операцій.

 

На тлі світових тенденцій телемедицина набула розвитку і в Україні. Все більшої популярності набувають електронні медичні картки, відеоконсультації та онлайн-платформи для запису на прийом до лікаря. 

 

14 липня 2023 року Кабінет Міністрів (КМ) України схвалив Стратегію розвитку телемедицини в Україні (Розпорядження Кабінету Міністрів України № 625-р від 14 липня 2023 року), в якій зазначено, що "Телемедицина повинна розглядатися як інструмент цілісної системи електронної охорони здоров'я та цифрової трансформації України.

 

Телемедичні технології мають слугувати ефективними інструментами для забезпечення доступу до медичної допомоги, відновлення здоров'я, реабілітації, профілактики, комунікації, науки та освіти, розширення можливостей отримання медичної допомоги за межами України".

 

Як зазначено в Стратегії розвитку телемедицини в Україні, телемедицина має позитивний вплив на здоров'я населення, оскільки дозволяє оптимальним і безпечним способом скористатися перевагами персональних засобів зв'язку, а отже, сприяє раціональному використанню технічних і людських ресурсів у системі охорони здоров'я, створює умови для відповідального ставлення громадян до свого здоров'я.

Однак визнається, що сучасний стан розвитку телемедицини в Україні все ще не повною мірою відповідає потребам та викликам сьогодення, використання телемедицини ускладнюється через обмеженість уніфікованих інструментів телемедичної допомоги. Існують також питання кібербезпеки, стандартів якості та доступності інтернету в деяких регіонах. 

 

Незважаючи на це, ця сфера в Україні продовжує розвиватися, надаючи пацієнтам зручні та інноваційні методи отримання медичної допомоги в цифровому просторі. І з постійним зростанням технологій та підвищеним інтересом з боку пацієнтів вона буде продовжувати розвиватися, надаючи нові можливості для покращення здоров'я людини. 

 

У березні Alliance Consultancy, у співпраці з Альянсом громадського здоров'я, розширює наявну платформу  Help24 та запускає Help24 TeleHealth - унікальний сервіс та онлайн-платформу з онлайн клінікою, орієнтовані на надання послуг телемедицини саме для людей, які живуть з ВІЛ та ключових груп населення в України.