Згода про обробку персональних даних

Користувач (Суб’єкт персональних даних), реєструючись або оформлюючи замовлення на сайті Help24.org.ua, відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних» від 01 червня 2010 року № 2297-УІ, надає свою безумовну згоду на збір і обробку персональних даних платформою Help24.org.ua, яка адмініструється МБФ «Альянс громадського здоров’я», що є власником (володільцем та розпорядником) бази персональних даних.

Користувачем надаються наступні персональні дані: Перша літера прізвища, ім’я, перша літера по батькові, номер телефону, адреса електронної пошти, назва населеного пункту.

Вказані персональні дані надаються з метою виконання статутних цілей та завдань МБФ «Альянс громадського здоров’я», забезпечення реалізації цивільно-правових відносин (забезпечення доставки поштових, кур’єрських відправлень), а також з метою реалізації інформаційно-сервісних послуг (розповсюдження інформаційних, рекламних, маркетингових повідомлень та спеціальних пропозицій будь-якими засобами зв’язку, включаючи SMS, електронну пошту, телефон і мобільні пристрої), відповідно Цивільного кодексу України, Закону України «Про захист прав споживачів», Закону України «Про рекламу». Вказані персональні дані надаються Користувачем добровільно з наданням права безстрокового терміну зберігання та знищення.

Суб'єкт персональних даних надає згоду МБФ «Альянс громадського здоров’я» на обробку всіх та будь-яких персональних даних, необхідних для реалізації мети обробки персональних даних, в обсязі, який надається Суб’єктом персональних даних, та/або повідомляється в будь-якій формі та/або отримуються МБФ «Альянс громадського здоров’я» від Суб’єкта персональних даних або третіх осіб.

Права Користувача як суб'єкта персональних даних зазначені в статті 8 Закону України «Про захист персональних даних».

Суб'єкт персональних даних цим надає МБФ «Альянс громадського здоров’я» згоду на вчинення з персональними даними всіх та будь-яких нижченаведених дій (сукупності дій) без додаткового повідомлення чи отримання додаткової згоди Суб'єкт персональних даних:

  • збір персональних даних в обсязі, необхідному для досягнення мети обробки персональних даних;
  • обробку персональних даних, включаючи, але не обмежуючись, - їх одержання, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміну, доповнення, в тому числі – за інформацією від третіх осіб), використання, знеособлення, блокування, знищення, а також будь-які інші дії, пов’язані з обробкою персональних даних відповідно до мети їх обробки;
  • поширення, в тому числі передачу чи надання доступу (в тому числі для обробки) третім особам, включаючи передачу органам державної влади та самоврядування, іншим розпорядникам чи третім особам на розсуд МБФ «Альянс громадського здоров’я», транскордонну передачу персональних даних МБФ «Альянс громадського здоров’я» до інших іноземних держав.

Ця Згода діє безстроково. Суб'єкт персональних даних має право відкликати дану Згоду або внести зміни до її умов шляхом направлення МБФ «Альянс громадського здоров’я» письмового повідомлення не менше ніж за 90 (дев'яносто) днів до передбачуваної дати відкликання/зміни цієї Згоди. Суб'єкт персональних даних погоджується на те, що протягом зазначеного терміну МБФ «Альянс громадського здоров’я» не зобов'язаний припиняти/змінювати обробку персональних даних і знищувати персональні дані Суб'єкта персональних даних. Відкликання/зміна умов Згоди не матиме зворотної сили щодо персональних даних, що пройшли обробку до вступу в силу такого відкликання.

Додаткова інформація

1 — Де зберігаються дані:

Сервер GigaCloud — https://gigacloud.ua/en

2 — Як захищаються персональні дані

Інформація, яку надає користувач захищається від втрати, неправомірного використання та несанкціонованого доступу чи розголошення. Ці кроки враховують конфіденційність Інформації, яку ми збираємо, обробляємо та зберігаємо, а також поточний стан технологій.

Тим не менш, враховуючи природу технологій зв’язку та обробки інформації, ми не можемо гарантувати, що Інформація під час передачі через Інтернет або зберігання у наших системах або іншим чином перебуваючи під нашим контролем, буде абсолютно безпечною від вторгнення зі сторони.

3 — Кому будуть передаватися персональні дані

Співробітникам Help24 через доступ до адмін-панелі. Також можуть залучатися сторонні компанії або окремі особи, як постачальники послуг або ділові партнери для обробки інформації й підтримки порталу. Ці треті сторони можуть, наприклад, надавати віртуальні обчислювальні послуги та послуги зберігання даних.

4 — Чи використовуються cookie?

Так.

5 — Строк обробки та видалення персональних даних

Немає спеціально визначенного строку зберігання та видалення.